Ćwicz nowe umiejętności w przyjaznym, wspierającym środowisku. Mamy wspólny cel.

Stać się lepszym mówcą i liderem!


Spotkania Klubów Toastmasters na całym Świecie organizowane są w formie warsztatów. Klubowicze spotykają się regularnie, co tydzień, o wyznaczonej porze w gronie ok. 20-30 osób. Na spotkaniu, trwającym od 1 do 2 godzin, co najmniej dwóch Członków Klubu prezentuje przygotowane wcześniej mowy, a pozostali uczestnicy spotkania udzielają im informacji zwrotnej.

Oto kilka szczególnych ról, koniecznych na każdym spotkaniu, w które rotacyjnie wcielają się Toastmasterzy:

Toastmaster Wieczoru

Życzliwy gospodarz prowadzący spotkanie zgodnie z wcześniej przygotowaną agendą. Panuje nad całością spotkania, dba o spójny jego przebieg oraz o pozytywną atmosferę wśród zgromadzonych gości. Toastmasters Wieczoru rozwija w ten sposób umiejętności opanowania na scenie, kreatywności, zarządzania czasem, a także współpracy z zespołem.

Mistrz Gorących Pytań

Zadaniem tej osoby jest przygotowanie kilku pytań, na które odpowiedzieć mają osoby wybrane przypadkowo w trakcie spotkania. Im pytania dziwniejsze i abstrakcyjne tym lepiej. Mistrz gorących pytań rozwija kreatywność oraz umiejętność zarządzania czasem, natomiast uczestnicy zabawy doskonalą umiejętność wypowiedzi spontanicznych oraz oswajają się ze sceną.

Chronometrażysta

Osoba, która mierzy czas wypowiedzi osób występujących w trakcie spotkania. Każdy element wieczoru ma określoną długość, której nie można przekroczyć. Dobry mówca powinien umiejętnie panować nad czasem, a czujny chronometrażysta znacznie to ułatwia.

Oceniający Mowę Ciała

Na wypowiedź publiczną składają się nie tylko słowa, ale także gesty i ruchy, o których często nie mamy pojęcia. Oceniający mowę ciała zwraca uwagę na te wypowiedzi niewerbalne i udziela wskazówek, które mają przyczynić się do poprawy wypowiedzi mówcy w przyszłości.

Gramatyk

Wychwytuje wszystkie błędy, perełki językowe i ciekawe połączenia wyrazowe używane przez mówców. Wprowadza nowe, rzadko używane słowo, wybierając “słowo dnia”.

Kontroler Płynności

Wyszukuje tzw. przerywniki, słowa niepożądane w wypowiedzi np. “yyy”, “eee”, “um”, “ach” oraz powtórzenia. Każdą anomalię językową sygnalizuje poprzez dźwięk klubowego dzwoneczka.

Główny Oceniający

Uważnie obserwuje całe spotkanie po czym dokonuje jego oceny. Docenia sprawy godne pochwały, sygnalizuje błędy, które należy poprawić. Ocenia wywiązanie się z roli wszystkich klubowiczów pełniących role w trakcie spotkania tj. chronometrażystę, gramatyka, oceniającego mowę ciała, kontrolera płynności.

share on